عزیز من ، گل من ، تولدت مبارک ، تولدت مبارک ، تولدت مبارک

 


نوگلای دی ماهی شادزی تولدتون مبارک

تارا محمد صادق وند - ترنم رضایی

آنیسا خاکسار - دریتا قادری - محمد پارسا ملکی

هستی هاشم نیا - بهراد پایگذار

بهار سهرابی - سروش اتفاقی - مانی ابراهیمی

باران احمدی - هانا مقدس

ایلیا خسرو جردی - مهراد رحمانی

آنیسا ملکوتی - آتوسا اسلامی