توجه توجه :

با توجه به وضیعیت آلودگی هوا   شادزی  در روزهای تعطیلات اضطراری پذیرای نوگلانی است که والدینشان مجبور به خروج از منزل هستند .

لذا فقط تعدادی از پرسنل بصورت شیفت اضطراری در مجموعه حضور دارند .

توجه توجه :

سنجشن بینایی نوگلان 1 تا 4 سال روز چهارشنبه 94/10/16  توسط کارشناسان محترم بهزیستی انجام می پذیرد.

 

توجه توجه :

جلسه آموزش روان شناسی والدین روز سه شنبه 94/10/29 با حضور مشاور شادزی سرکار خانم سلیمی برگزار می گردد .