قصه : .............................................................

یکی بود یکی نبود ، سه تا پروانه خوب  باهمدیگه رفیق بودن ، همدل و یار هم بودن ، اتحاد پروانه ها خیلی زیاد بود بچه ها ، با اینکه رنگ به رنگ بودن ، همه با هم یکدل بودن . یه روز توی باغستون ، یه هو دل آسمون گرفت ، ابراومد و بارون گرفت . پروانه ها هراسون ، می پریدن به هر سو ، تا اینکه از دور دورا ، دیدند جمعی از گلها ، رفتند جلو و گفتند : آهای گل سرخ رنگ ، ای گل ناز و قشنگ ، بارون می باره شر شر ، بالهای ما می شن تر ، خنده بکن، ناز بکن ، برگهاتو زود باز بکن ، تا برویم زیر آن ، خیس نشویم از باران . گل قرمز گفت : من یه گل قشنگم ، قرمز و سرخ رنگم ، تو هر کجای دنیا ، دارم دوستِ فراوان ، برگهای من لطیفه ، کوچولو و ظریفه ، شاخکهاتون چه تیزه ، برگهای منو می ریزه ، فقط پروانه گلی ، اون خوشگل و توپولی بمونه زیر برگهام تا کم بشه این باران ! پروانه گلی گفت : نه نه نه ما سه تا با همدیگه رفیقیم ، از هم جدا نمی شیم ، یا راه بده سه تامونو یا همهمون خیس می شیم!

پرونه ها رفتند تا رسیدن به گل زرد . گفتند : آهای گل زرد رنگ ، ای گل ناز و قشنگ ، بارون ... گل زرد گفت : من گل زرد رنگم ، وای که چقدر قشنگم ، برنگ خورشید هستم ، تو دشت و باغ نشستم ، برگهای من لطیفه،کوچولو و ظریفه ، شاخکهاتون چه تیزه ، برگهای منو می ریزه ، فقط پروانه زرده اون خوشگل و توپولی بمونه زیر برگهام تا کم بشه این باران ! پروانه زرد گفت : نه نه نه دوستای من عزیزن خوشرون و تمیزن ، هر جا باشیم با همیم ، از هم جدا نمی شیم ، یا راه بده سه تامونو یا همهمون خیس می شیم!

پروانه ها رفتند تا رسیدن به گل آبی و گفتند : آهای گل آبی رنگ ، ای گل ناز و قشنگ ، بارون ... گل آبی گفت : من یه گل قشنگم ، خوب وخوش آب و رنگم ، برگهای من لطیفه،کوچولو و ظریفه ، شاخکهاتون چه تیزه ، برگهای منو می ریزه ، فقط اون آبی رنگه ،  بمونه زیر برگهام تا کم بشه این باران !  پروانه آبی گفت : نه نه نه ما با هم مهربونیم ، قدر هم رو می دونیم یا راه بده سه تا مونو یا هممون خیس می شیم ! یهو بارون بند اومد  ، خورشید خانم از پشت ابر در اومد . پروانه ها رو ناز کرد ، بالهاشون رو زود خشک کرد . خورشید خانم چه خوبه ، چه خوب و مهربونه ، براش فرقی نداره ، هر کی هر رنگی داره ، رنگ سفید ، زرد و سیاه ، هم قد بلند هم قد کوتاه . برای خدا فرقی نداره هر کسی مهربون باشه هرکسی خوش زبون باشه ( خدا اون رو دوست