مهد کودک شادزی هر روز ( شنبه تا 4 شنبه )  از ساعت 30 :6 الی 17 و روزهای پنج شنبه از ساعت 30 : 6 الی 30 : 11 پذیرای نوگلان عزیز می باشد . 

والدین گرامی جهت ثبت نام نوگل خود در مهد کودک شادزی می بایست مراحل ذیل را پشت سر گذارند :

- مراجعه حضوری والدین همراه کودک 

- تکمیل فرم پیش ثبت نام

- انجام مراحل مصاحبه ( در صورت احساس )

- تکمیل فرم های ثبت نام قطعی

- تحویل مدارک لازم جهت ثبت نام کودک

        دو برگ کپی شناسنامه کودک

        کپی شناسنامه مادر و پدر هر کدام یک برگ

        کارت واکسیناسیون

        سه قطعه عکس 4 × 3 کودک

        تست انگل و گواهی صحت مورد تأیید پزشک )

 - انجام امور مالی مربوطه  

- همکاری با مهد در طول مدت جذب کودک ( لازم به ذکر است مدت زمان جذب با نظر مسئولین مهد تعیین می گردد . ) 

 

 

-